Főoldal      Alkalmazott módszertanok, szabványok, előírások      Jogszabályi feltételek
 

Jogszabályi feltételek

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt)

13/B. § az Informatikai rendszer védelme. A paragrafus meghatározza a pénzügyi vállalkozások számára szükséges minimális informatikai és menedzsment feladatokat, feltételeket.

283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység,
az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés,
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről

A szabályozás további feltételeket határoz meg a Hpt 13/B. § mellett a szervezeti hatályában meghatározott szervezetek számára.

284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól,
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla
megnyitásának és vezetésének szabályairól

A szabályozás kiegészítő előírásokat támaszt a tárgyi hatályba tartozó szervezetek irányába azok működési feltételei tekintetében.

 

© 2015. ClearDot, Minden jog fenntartva.