Főoldal      Alkalmazott módszertanok, szabványok, előírások      Kormányzati ajánlások
 

Kormányzati ajánlások

Közigazgatási Operatív Programok IT Biztonsági környezete,
a biztonsági követelményrendszer struktúrája

"Az e-közigazgatási keretrendszer részeként specifikálásra kerül egy informatika biztonsági követelményrendszer, amely informatikai biztonsági követelményeket határoz meg a fejlesztendő alkalmazással és az üzemeltetési és felhasználói környezettel szemben. A biztonsági követelményrendszer alkalmazásával érhető el, hogy a kormányzat területén az informatikai biztonsági tudatosság és érettség a megfelelő szintre kerüljön, és megfeleljen a terület sajátosságainak, az érzékeny és személyes adatkezelés törvényben is előírt biztonsági elvárásainak. Az e-közigazgatási keretrendszer informatikai biztonsági követelményrendszere a KOP keretében, pályázati alapokon megvalósítandó projektekre terjed ki. Annak tudatában történik a követelményrendszer megfogalmazása, hogy alapvetően nem IT biztonsági projektekről van szó, de a támogatott megvalósításnak, a nyertes pályázónak meg kell felelnie az alapvető információ biztonsági követelményeknek." - Részlet a dokumentumból.

Informatikai Átfogó Stratégia

"A Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért és E-közigazgatásért Felelős Szakállamtitkárság együttműködésben a közigazgatás hivatalainak széles körével alakította ki ezt a stratégiát annak érdekében, hogy az előttünk álló kihívásokra a legszélesebb szakmai konszenzus alapján találjuk meg a megfelelő válaszokat. Elkötelezettek vagyunk a kormányzaton belül a szigetszerű informatikai rendszerek megszüntetésében, valamint a rendszerek és az általuk támogatott ügyintézési folyamatok közötti adatcserét és az információk és tudás kölcsönös megosztását lehetővé tevő, standard, interoperábilis kapcsolódások terjesztésében. Növelni kívánjuk az informatikával támogatott integrációt a költséghatékony kormányzati működés érdekében." - Részlet a Stratégia szövegéből.

Magyar Informatikai Biztonság Irányítási Keretrendszer (MIBIK)
Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása
Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

"Az informatikai biztonság – mely tartalmazza az információk és az informatikai eszközök és szolgáltatások védelmét is - sokrétű fogalom, fejlesztése, folyamatos fenntartása minden résztvevő felelőssége, egyúttal szerteágazó szaktudást igényel. A szervezetek hatékony vezetése és rendeltetés szerinti működtetése csak a szükséges információ birtokában valósítható meg. Jelentős anyagi és erkölcsi károkat okozhat, ha az információ nem hozzáférhető, megsérül, vagy illetéktelen kezekbe jut, ezért kiemelten fontos feladat egy informatikai biztonsági irányítási rendszer működtetése." - Részlet az ajánlásból.
 

© 2015. ClearDot, Minden jog fenntartva.